Diagnòstic Psicopedagògic

Valoració completa per determinar si existeix qualsevol dificultat d’aprenentatge que impedeix que el nen evolucioni de forma natural.

Valoració completa per determinar si existeix qualsevol dificultat d’aprenentatge,  trastorn psicològic, emocional i /o de conducta. Amb aquesta valoració podrem assessorar a l’escola i als pares del tractament a realitzar per optimitzar les qualitats del nen o adolescent.

Les proves a realitzar es determinaran depenent de la necessitat de cada nen. Normalment es realitzen proves d’intel.ligència, personalitat, d’atenció, de percepció, de lectoescriptura, projectives, etc..

Un nen sense diagnòstic és com un vaixell sense timó.